LAVA Consulting

Focus on operational excellence

LAVA Consulting focust als consultancy bedrijf op operationele en bedrijfsexcellentie. Het kantoor helpt ondernemingen met hun bedrijfstransformatie en zorgt voor meetbare prestatieverbeteringen, en dit voor elk aspect van de bedrijfswaardeketen en de ondersteunende activiteiten.

Wat is de achtergrond van LAVA Consulting?
Luc De Keyser (vennoot): “Wij gingen van start in 2008 met een team van ervaren consultants en bouwden onze expertise uit in uiteenlopende sectoren. Nu passen we onze knowhow toe in de Vlaamse kmo-sector.”

Welke diensten bieden jullie specifiek aan?
Marijn Eggermont (senior consultant): “Veel kmo’s beginnen met een ondernemer, die vervolgens zijn zaak stap voor stap uitbouwt. Hij is daar zo druk mee bezig, dat de tijd ontbreekt om andere nuttige oefeningen te doen. Denk aan het bepalen van een visie en strategie, het ontwikkelen van een operationeel plan, het bekijken van de kostenstructuur, het afbakenen van de verantwoordelijkheden, het communiceren met en betrekken van medewerkers over de doelstellingen om zo meer draagvlak te creëren enzovoort.”

Hoe gaan jullie in de praktijk te werk?
Luc De Keyser: “We komen ter plaatse en praten met de bedrijfsleider en de medewerkers uit de eerste lijn. Samen werken we de visie en strategie uit tijdens workshops op een externe locatie en zorgen we voor een heldere communicatie naar de rest van het bedrijf. Dan volgt de vertaaloefening naar een operationeel plan en het delegeren van de verantwoordelijkheden. Wij volgen het gehele proces van nabij op en sturen bij waar nodig.”

Hoe onderscheidt LAVA Consulting zich van andere consultants?
Luc De Keyser: “We streven steeds naar een duurzaam – en vooral ook meetbaar – resultaat op de lange termijn. We focussen op de kern van een probleem, gebruik makend van de vele expertises die we in huis hebben: bedrijfsbeheer, verkoop, operaties, personeelszaken en financiën. Tegelijk behouden we de flexibiliteit en reactiesnelheid van een kmo. Wij spreken de taal van onze klanten, voelen hen perfect aan en bieden hen een pragmatische aanpak met snelle resultaten.”

FICHE

  • Troef: LAVA Consulting is gecertificeerd dienstverlener voor de kmo-portefeuille. Dat betekent dat kmo’s voor strategisch advies 50 % van de kostprijs recupereren.
  • Opmerkelijk: een kmo die zich in woelig water bevond, won na het inschakelen van Lava Consulting tweemaal een Trends Gazelle als succesvol groeibedrijf.

 

Marijn-Luc