LAVA & Sibelga

Sibelga lanceert nieuw PCM, met steun van LAVA

Sibelga, de distributienetbeheerder van Brussel, besloot in 2014 om hun oude systeem voor het beheer van beschermde klanten te vervangen door een nieuw systeem om zo te voldoen aan de MIG6 eisen, digitale archivering, verbeterde financiële administratie en uitgebreide juridische, financiële en management rapportering.

Het oude systeem werd ontmanteld en vervangen door een nieuwe oplossing op basis van SAP-structuur, maar met een diepgaande integratie tussen SAP en andere applicaties zoals SharePoint en Haugazel (CRM & Billing toepassing van Haulogy). De nieuwe applicatie ging met succes live op de oorspronkelijk geplande datum in november 2016.

Hoe heeft LAVA geholpen?

Sibelga vroeg LAVA de Migratie & Transitie te beheren en om de integratie te leiden.De Migratie en Transitie waren van het grootste belang voor het welslagen van dit project, maar hierbij diende het hoofd geboden te worden aan meerdere uitdagingen meer dan 10 jaar aan gegevens, specifieke processen voor Brussel, veel datatransformaties, meerdere bron-en doelsystemen en belangrijke onderlinge verbanden tussen deze systemen. De doelstelling voor LAVA was om de mogelijke risico’s te beperken door verantwoordelijkheid op te nemen voor:

 • Het definiëren van de migratiestrategie;
 • De planning, het budget en de omvang van het migratietraject;
 • Het testen en de kwaliteitsborging van de gemigreerde data door gebruik te maken van de beschikbare BI-tools;
 • Het stap voor stap plannen en coördineren van de Go Live.

Wat het integratietraject betreft, was de uitdaging even groot. Zeven interne en externe systemen en / of partijen dienden te worden geïntegreerd om de gewenste functionaliteiten te bereiken. LAVA trad op als integratieverantwoordelijke voor:

 • De coördinatie, opvolging en communicatie van de systeemintegratie;
 • Het ontwerpen en implementeren van een document “beheersproces” bereikbaar vanuit Haugazel, dat via SAP en een externe drukkerij zorgt voor archivering in SharePoint;
 • De planning van alle integratie-activiteiten met een impact op de vele betrokken partijen binnen en buiten Sibelga;
 • Het opzetten van een log- en controlesysteem om de integriteit van alle integratiestromen te garanderen.

Projectresultaat

 Een zeer goede verstandhouding en samenwerking kwam tot stand tussen de projectteams van LAVA en Sibelga. Dankzij deze samenwerking en het grote engagement van het Sibelga management werd de vooraf bepaalde Go Live datum gehaald. Nadat de functionaliteiten van de nieuwe oplossing werden opgebouwd, begonnen de verwachte voordelen voor de business zichtbaar te zijn:

 • Meer flexibiliteit voor het factureren van verschillende types van klanten;
 • Een transparantere boekhouding;
 • Het digitaal archiveren van klantgerelateerde documenten en gemakkelijk toegankelijk maken van deze informatie voor de gebruikers.

 

Lees meer over Sibelga op www.sibelga.be.

Lees meer over LAVA op www.lava-consulting.be.