VEB

Het Vlaams EnergieBedrijf migreert haar klantenbeheersysteem met de hulp van LAVA

Het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) organiseert de aankoop van gas en elektriciteit voor tal van publieke diensten. Zij is er in de voorbije jaren in geslaagd de energiekost van tal van overheidsinstellingen te verminderen. Bovendien moesten deze diensten niet langer een aanbesteding in de markt zetten en gaf het VEB hen budgetadvies op maat. Door de groei van de voorbije jaren barstte het oorspronkelijke klantenbeheersysteem uit haar voegen. Met de hulp van LAVA werd het gemigreerd naar een systeem van Haulogy.

LAVA stond het Vlaams EnergieBedrijf bij met het projectmanagement voor deze cruciale onderneming. LAVA stelde samen met het Vlaams EnergieBedrijf en de externe leveranciers, die bij deze migratie betrokken waren, het migratieplan op en nam de coördinatie voor de uitvoering op zich. LAVA stelde tevens het kwaliteitsplan op en coördineerde de testen.

Dankzij de constructieve medewerking van alle partijen die bij het project betrokken waren werd de migratie van de data met succes uitgevoerd en werden de timings gehaald. Midden in het migratiepoces implementeerden we trouwens nog een belangrijke nieuwe klant. Eind januari 2017 rolden de eerste facturen uit Haugazel, het nieuwe systeem. Het Vlaams EnergieBedrijf staat klaar voor de toekomst, klaar om nog meer overheidsinstellingen te ontzorgen in energieaankoop.