LAVA Consulting
ENGIE

ENGIE past Settlement & DAM omgeving aan MIG6 protocol met de hulp van LAVA

Binnen de afdeling Settlement & DAM, waar onder andere de toewijzing van de allocaties, de afstemming, de verwerking van de gridfees en de rapportage behandeld worden, vergt de omschakeling naar MIG6 (*) aanzienlijke veranderingen. De uitvoering ervan omvat een reeks stappen: oprichting van blauwdrukken, het definiëren van testen, het valideren van ontwikkelingen. Dit alles gebeurt gefaseerd en in verschillende iteraties.

 

De complexiteit van het onderwerp vereist een actieve en grondige kennis van en een operationele ervaring met de huidige marktprocessen, aangevuld met een goed begrip van de invloed van MIG6 op deze processen. Wij vonden bij LAVA hiervoor de gewenste ondersteuning.

 

LAVA heeft bijgedragen tot de verwezenlijking van onze doelstellingen binnen het strakke schema dat de projectplanning ons oplegde. Dankzij de snelle integratie van LAVA in onze gespecialiseerde teams, hebben we onze blauwdrukken vlot kunnen schrijven. De ondersteuning tijdens de ontwikkeling en validatietesten heeft het team toegelaten om op een agile wijze te werken in korte cycli, geïntegreerd in een globale planning.

 

In de marge, waren we in staat om, met de hulp van LAVA, bepaalde elementen van de waardeketen die specifieke aandacht zullen nodig hebben bij de overgang naar MIG6 te identifiëren en de nodige acties voor hun ontwikkeling voor te bereiden.

 

Olivier Langaskens Metering, Settlement & Reporting Manager bij ELECTRABEL ENGIE GROUP

(*) Opmerking LAVA: Protocol voor uitwisseling tussen de verschillende actoren in de elektriciteits- en aardgasmarkt in België (energieleveranciers, distributienetbeheerders, netbeheerders). Hierdoor wordt een centraal register van aansluitingen bijgehouden en ontvangen de betrokken partijen de nodige informatie (zoals bijvoorbeeld telgegevens).