LAVA

Keynote Speaker op BOOST18

LAVA is door Ferranti uitgenodigd om op te treden als Keynote Speaker op het BOOST18-evenement. LAVA bracht marktinzichten over prijzen en sourcing in een wereld van onomkeerbare overgang naar groene energie.

TOPIC 1: Hernieuwbare energie

In de afgelopen 15 jaar zijn er zorgen over het milieu ontstaan, die onder andere geleid hebben tot de groei van de generatie  hernieuwbare energie en de vraag naar meer groene, duurzame (of blauwe) energie. Het oncontroleerbare karakter van de hernieuwbare output maakt het moeilijk om de productie af te stemmen op het verbruik. Terwijl sommige spelers zoeken naar het zeker stellen van hun winst gaan anderen op zoek naar het verlagen van hun kost. Wanneer we kijken naar de afname van het door de overheid beschikbaargestelde budget , kunnen subsidies op middellange termijn verdwijnen, terwijl de netkosten voortdurend stijgen. Het matchen van aanbod en vraag met een correcte prijs voor zowel koper als verkoper, is een uitdaging dat een maatschappelijke betekenis krijgt. LAVA heeft marktervaring en biedt enkele inzichten over dit onderwerp, rekening houdend met een paar belangrijke punten:

 • Welke is de optimale combinatie van hernieuwbare energiebronnen en opslag, rekening houdend met het verbruik?
 • Hoe kan een investeerder zijn betrokkenheid bij duurzame productie en opslag optimaliseren?
 • Hoe kan een leverancier de klanten identificeren voor wie deze combinatie zinvol is, en welke combinaties zijn dit dan ?

TOPIC 2: Energieprijs

 • Wanneer een aanbieding wordt gemaakt aan een (groot genoege) B2B-klant, wordt er veel aandacht besteed aan de berekening van de energieprijs, rekening houdend met een groot aantal parameters die zijn afgeleid van het consumptiepatroon (voornamelijk de afwijking van het aangeboden volume), dat vooraf is genormaliseerd, en met de   Over het algemeen wordt er, zodra het contract is ondertekend, geen actualisatie op de originele volumes uitgevoerd, dit geldt ook voor vaste contracten.
 • Het fluctuerende karakter van de energieprijs in combinatie met de onzekerheid van geconsumeerde volumes en consumptiepatronen kan de winstmarge snel doen slinken of zelf leiden tot verlies. Statistische analyse van het contractproces en volumes, de portfoliostructuur en de productcatalogus maken het mogelijk om de vereiste herhaling van de feedbacklus te definiëren om zo voordelen te bepalen.
 • LAVA heeft kennis van de markt, rekening houdend met het activiteitsdomein en de opgedane expertise van haar consultants: grondige kennis van contracting, sourcing, toewijzingsprocessen, gegevensverzameling, data cleaning en analyse met statistische modellen.

TOPIC 3: Cloud solutions voor nutsbedrijven

 • Nutsleveranciers hebben IT-systemen nodig om hun activiteiten te ondersteunen. Ze hebben systemen nodig om hun klantcontactinformatie, facturatie, sourcing, kredietverzameling en financieel beheer te behandelen, en dit vaak voor complexe marktsituaties. Er zijn veel gelijkaardige processen, maar elke leverancier probeert ook zijn ‘niche’ in de markt te vinden, zijn specifiek aanbod, of het nu een betere prijs is, een klantensegment, een specifiek product, een contract met betere voorwaarden, leveranciers hebben allemaal behoefte aan het ‘verfijnen’ van hun zakelijke aanbod en processen. Is deze specificiteit dan compatibel met een gemeenschappelijke cloudoplossing?
 • LAVA heeft marktervaring en biedt enkele inzichten over dit onderwerp, rekening houdend met een paar hoofdpunten:
  • Waar vindt u uw leverancier in de markt van nutsbedrijven? Wat is van belang voor beslissingen over cloudoplossingen?
  • Wat is de rol van uw Cost-to-Serve? Kun je deze verlagen met hulp van een cloudoplossing?
  • Maakt het uit in welke utiliteitsmarkt je zit? Welke rol speelt de complexiteit van uw bedrijf?
  • Wat kun je leren van afgewerkte Cloud implementaties?

Bekijk www.lava- consulting.com voor meer informatie over onze klanten en partnerships.

 

De Watergroep

De Watergroep introduceert mobiel werken voor medewerkers op het terrein.

Mis de aflevering niet: Kanaal Z, Woensdag, 14 maart na het nieuws van 20h00! En op www.kanaalz.be

Onder de noemer Mobiel Kantoor (MoKa) startte De Watergroep eind 2017 een pilootproject om alle medewerkers op het terrein met behulp van een tablet hun werk te laten plannen, organiseren en op te volgen. Als jarenlange partner van De Watergroep is LAVA één van de stuwende krachten achter MoKa.

Het grootste waterbedrijf in België voorziet meer dan drie miljoen klanten in Vlaanderen van drinkbaar water en investeert in afvalwaterbehandeling en industriële waterprojecten. Er heerste al langer een nood om de aansturing en opvolging van medewerkers op het terrein te digitaliseren. Het project MoKa digitaliseert de papieren administratie van de dagelijks duizenden werkopdrachten met als doel een efficiëntere communicatie, snellere opvolging en meer transparantie.

Binnenkort werkt iedere gebruiker met zijn of haar eigen, persoonlijke tablet. Dagelijks, bij aanvang van de werkdag bekijkt de medewerker op de tablet het overzicht van de opdrachten voor die dag. De werknemer updatet digitaal de verschillende fases van zijn of haar werk (verplaatsingen, start en einde, verbruikt materiaal, etc.) waarvoor hij beschikt over tools als een geïntegreerd GIS, navigatie software en een online berichtenmodule. Zo organiseert hij of zij gemakkelijk het eigen werk en wordt waardevolle bedrijfsdata verzameld voor verdere werkoptimalisatie en analyse.

Vandaag organiseren mensen in het pilootproject zich al op die manier, en wordt een verdere uitrol doorheen Vlaanderen volop voorbereid.

Om het MoKa Project succesvol te lanceren werkte een multidisciplinair team intensief samen. LAVA bracht know-how rond project, stakeholder management en veranderingsbeheer.

Het project startte met een blauwdrukfase. Sleutel-gebruikers uit verschillende afdelingen en disciplines (mensen van op het terrein, kantoor, business en ICT) legden helder hun noden en verwachtingen voor digitaal werken vast. Op basis van deze requirements werd een oplossing gebouwd dat uitgebreid getest, bijgestuurd en opnieuw getest werd, een aanpak gestoeld op de agile en scrum methodologie.

Intussen bouwden partners de interface tussen het bestaande ERP-pakket van De Watergroep en de nieuwe digitale oplossing. Beide systemen dienen immers vlekkeloos met elkaar te communiceren. Eens de applicatie klaar, werd ze opnieuw uitgebreid getest tijdens technische- en performantietesten, en uiteindelijk ook business acceptatietesten, tot De Watergroep de tool klaar achtte om er live mee van start te gaan in het piloot project in Neerpelt (Limburg).

Geert Van den Hende, Senior Project Manager LAVA: “Een belangrijke uitdaging lag erin alle betrokken partijen blijvend op een constructieve manier te laten samenwerken. Daar zijn we zeker in geslaagd.”

Parallel aan de bouw van de digitale tool werd er hard gewerkt rond veranderingsbeheer waar LAVA resoluut koos voor een bottom-up aanpak. We bezochten regelmatig de achttien distributiecentra met als doel mensen te informeren over de nieuwe manier van werken, om de digitale tool voor te stellen en uit te leggen, om vragen te beantwoorden, onzekerheden weg te nemen en vertrouwen te scheppen. Deze face-to-face aanpak ondersteunden we met regelmatige nieuwsbrieven, een FAQ en maandelijkse rapportage aan het management. Voor de mensen betrokken bij het pilootproject organiseerde De Watergroep intensieve trainingen met evaluatiesessies.

Het pilootproject loopt nu enkele maanden en de reacties van de sleutel-gebruikers zijn positief.

De verdere uitrol van MoKa start in het tweede kwartaal van 2018.

Het succes van MoKa hebben we te danken aan een goede samenwerking tussen sterke, betrokken professionals van binnen De Watergroep, externe software ontwikkelaars en de LAVA project en change manager. Een prachtig project met een duidelijke meerwaarde voor de medewerkers!

Lees meer over LAVA en onze boeiende projecten en klanten.

Lees meer over onze klant, De Watergroep.

Laat u inspireren door onze client cases! Vanaf 14 maart 2018 elke woensdag op Kanaal Z in herhalingslus na het nieuws van 20h00

LAVA op Kanaal Z!

Bekijk de afleveringen!

LAVA stelt voor:
Uitdagingen van morgen bij energiebedrijven en 
technische dienstverleners

 

Het ecosysteem van energiebedrijven en technische dienstverleners beleeft boeiende tijden: transitie van de energiemarkt, introductie van e-Mobility, smart services, mergers en consolidaties. Enkel slimme, wendbare organisaties met een heldere visie en strategie blijven hun marktpositie versterken. Ze betrekken hun mensen, stemmen organisatie en processen af op de strategie, zitten al op de digitale trein en kiezen de juiste systemen.

In 10 afleveringen getuigen klanten van LAVA op Kanaal Z hoe zij de marktpositie van hun bedrijf blijvend konden versterken.

Vanaf 14 maart op Kanaal Z, elke woensdag in herhalingslus na het nieuws van 20h00

Bekijk de afleveringen!

Ook te bekijken op www.lava-consulting.be en www.kanaalz.be

 

CLIENT CASES

 

LAVA, Dulle Grietlaan 17, 9050 Gentbrugge

EANDIS

Transitie bij grote verandering

De Belgische energiemarkt wordt vandaag geconfronteerd met een steeds snellere evolutie van technologie die een impact hebben op de manier waarop de huidige markt functioneert. Om de waarde die deze technologie kan brengen te ontplooien, is er nood aan een flexibel federaal platform dat de nieuwe marktprocessen kan ondersteunen, de informatie-uitwisseling tussen de verschillende actoren in de markt kan faciliteren en in staat is om gaandeweg nieuwe processen in de markt te ondersteunen. De huidige implementatie van het federaal platform stelt ons in staat om de huidige marktprocessen in lijn te brengen met de nieuwe mogelijkheden die slimme meters ons bieden.

Eandis is de grootste distributienetbeheerder in Vlaanderen en dient, net als alle actoren in de energiemarkt, de transitie te maken naar het federaal clearing house en de nieuwe marktprocessen. Om deze transitie succesvol af te ronden rekent Eandis op de diensten van LAVA.

De term ‘transitie’ vind je vaak terug in de context van een project aanpak. We spreken over Transitie als een bedrijf zijn manier van werken structureel verandert. Klinkt logisch. De wijziging van de manier van werken in de markt dient gereflecteerd te worden in de interne processen van Eandis en de implementatie van een nieuw ‘Clearing House’ (gegevensuitwisselingsplatform) heeft grote gevolgen voor het interne IT landschap van de distributienetbeheerder. We kunnen hier dus spreken over een structurele wijziging van de manier van werken.

Een dergelijke verandering wordt tot in de puntjes voorbereid, met een gedetailleerd projectplan en heldere rollen en verantwoordelijkheden voor iedereen die er nauw bij betrokken is. De projectleiders voorzien ook een Transitiefase die de precieze overgang minutieus en nauwkeurig in kaart brengt, en cruciaal is voor het succes van de verandering.

Een Transitiefase binnen een project bevat drie periodes:

 • Het afronden van de bestaande manier van werken
 • De overgang zelf
 • Het opstarten van de nieuwe manier van werken.

Elk van deze drie periodes heeft zijn eigen complexe behoeftes: betrekken van de mensen (intern en extern), in kaart brengen van de geïmpacteerde processen, informeren van leveranciers en hun rol en verantwoordelijkheid afstemmen, etc. Elk van die behoeftes wordt vervolgens per periode vertaald tot een actiegerichte aanpak. Zo ontstaat er stelselmatig een transitiedraaiboek dat een nauwgezet overzicht bevat van wie, wanneer welke acties uitvoert, van minuut tot minuut. De acties gaan over communicatie, IT, business-taken, beslissingsmomenten, etc.

LAVA ondersteunt Eandis gedurende deze periode. Onze ervaring met het uitvoeren van complexe transities, onze structurele aanpak en onze doorgedreven marktkennis van zowel de huidige marktwerking (MIG 4) als de nieuwe marktwerking (MIG6) maken ons een ideale partner voor Eandis. Samen met de Eandis teams zijn we verantwoordelijk voor het goede verloop van de transitieperiode. We beperken de risico’s die een dergelijke transitie met zich meebrengt en zorgen voor breed gedragen en pragmatische oplossingen binnen Eandis, met een minimale impact op de eindklant.

Lees meer over Eandis op www.eandis.be

Lees meer over hoe LAVA uw transitie kan ondersteunen www.lava-consulting.be

E-Mobility in Stroomversnelling

Herbeleef het LAVA Event over E-Mobility

De komst van multimodale e-mobiliteit zit in een stroomversnelling en dat heeft impact op heel wat vlakken. Op onze manier van verplaatsen, hoe we afstanden overbruggen, de manier waarop we leven en werken, de automobielindustrie zowel technisch – verkoop – als onderhoud, vereiste laadinfrastructuur, hoe we vraag en aanbod van elektriciteit willen balanceren, hoe we gebouwen en steden inrichten, op mobiliteit als dienst en de daar bijhorende deeleconomie (car-sharing, ride-sharing), het gebruik van zelfrijdende voertuigen, de impact op de wetgeving, etc.

Het heeft ook impact op de manier waarop ik als klant op een gemakkelijke en transparante manier toegang kan hebben tot e-mobility diensten. Want daar gaat het nog altijd om. Hoe word ik als eindgebruiker ontzorgd? En op welke manier interageer ik als individu met dienstverleners?

Op ons event ‘e-Mobility in Stroomversnelling’ lieten we experten vanuit verschillende sectoren aan het woord. Ze gaven hun visie op wat er te doen staat om van het nieuwe mobiliteitsdenken een succesverhaal te maken.

Voor Luc Lebon van Blue Corner is de uitrol van een dicht netwerk van laadinfrastructuur met abonnementen en een uitgebreide service een noodzakelijke en cruciale facilitator om de eindgebruiker aan te zetten tot mind shift.

Philippe Decrock, woordvoerder van Traxio poneerde het idee van Mobility As A Service (MAAS), en het nieuwe mobiliteitsdenken dat een brug slaat tussen weggebruikers en de energiesector.

Vanuit die energiesector bracht Michel Davidts van Eneco de visie van de elektrische wagen als ontbrekende link voor elektriciteitsvoorziening.

Tot slot vertaalde Ruben Evens van Tesla, Tesla’s visie om de wereld te sturen richting duurzame energie. Een eigen rijbewijs hebben is old school. Binnenkort stappen we allemaal in een elektrische deelwagen. Automerken worden minder relevant. Aandrijving en technologie des te meer.

Uit het event kwamen volgende twee sleutelboodschappen bovendrijven:

 1. Een volledig geïntegreerd aanbod is top prioriteit om de klant te ontzorgen en om zo van multi-modale e-mobiliteit een succesverhaal te maken;
 2. Utility en service bedrijven gaan processen, systemen, data en organisatie moeten aanpassen en integreren om ervoor te zorgen dat multimodale e-mobiliteit een volwaardig alternatief wordt.

Herbeleef het e-Mobility event. Ook te zien op Kanaal Z tot maandag, 20 november, 20h00.

Hartelijke groeten

 

 

After Movie

 

Testimonials

 

Fotogalerij

Schréder

LAVA herziet IT-strategie bij Schréder

Schréder is een wereldwijde toonaangevende leverancier van kostenbesparende verlichtingsoplossingen voor veilige, comfortabele en duurzame omgevingen. Schréder, mét Belgische wortels, is een groep van 48 bedrijven en ruim 2.600 medewerkers wereldwijd, die allemaal eenzelfde passie hebben voor licht en innovatie. Met zijn expertise in het ontwerpen en het ontwikkelen van buitenverlichtingsoplossingen wil Schréder bijdragen aan het welzijn van gemeenschappen overal ter wereld.

Vandaag gaat Schréder de enorme uitdaging aan om van een product gebaseerd bedrijf te evolueren naar een oplossingspartner. Producten evolueren: Schréder levert nu energie-efficiëntie producten en de markt ontwikkelt zich naar slimme verlichting.

Deze verandering in strategische positionering heeft gevolgen voor elk deel van het bedrijf. Een van deze delen is IT. IT dient meer afgestemd te zijn op het bedrijfsleven, meer nog moet onderdeel worden van de bedrijfsactiviteit zelf. Zowel het interne applicatielandschap als de IT-architectuur moeten klaargestoomd worden voor de toekomst. Om maar een paar aspecten te noemen.

Om de toekomstige globale IT-strategie uit te tekenen en om het veranderende bedrijfsmodel van Schréder te kunnen ondersteunen, vroeg Schréder aan LAVA om de ICT-strategie te herzien.

Van bij de start werd een team opgericht van zowel business als senior IT vertegenwoordigers om door een IT-strategie review en goedkeuringsproces te gaan.

LAVA is gestart met het interviewen van het C-level management om een ​​helikopterweergave van Schréder’s business drivers en toekomstige marktuitdagingen te krijgen. Zo heeft LAVA inzicht gekregen in de wijze waarop Schréder zijn bedrijfsmodel zal aanpassen om deze uitdagingen aan te pakken. Dit diende als basis voor het opstellen van een nieuwe IT-strategie, gericht op de bedrijfsactiviteit.

LAVA heeft de mogelijkheden van het huidige applicatielandschap en IT infrastructuur beoordeeld en een nieuw landschap en architectuur ontworpen, met de juiste prioriteiten en een bijhorende actieplan voor de implementatie, dit alles in nauw overleg met het C-level management.

De vereiste IT governance en Business / IT organisatorische interactie werd uitgewerkt.

Het team kreeg de goedkeuring van de Raad van Bestuur voor het implementeren van de nieuwe IT-strategie.

Carine Couls – Chief Transformation Officer bij Schréder reageert: “Het was een genoegen om met het team van LAVA te werken. Het LAVA-team was erg geïnteresseerd in ons bedrijf, onze sector, onze uitdagingen en onze mogelijkheden. Ze waren in staat om binnen een zeer korte tijdsspanne onze business drivers te begrijpen. Het is vooral deze bekwaamheid, samen met hun sterke expertise die heeft geleid tot een goed IT strategisch plan. Zeer professioneel! ”

Samen werken met Schréder is zeer verrijkend en belonend geweest voor LAVA. Het project was uitdagend, met een wereldwijde omvang en impact, en juist in de context van slimme verlichting en energie. Het punt waar we graag uitgedaagd worden.

Lees meer over Schréder op http://www.schreder.com.

Leer LAVA beter kennen op www.lava-consulting.be.

LAVA Consulting
ENGIE

ENGIE past Settlement & DAM omgeving aan MIG6 protocol met de hulp van LAVA

Binnen de afdeling Settlement & DAM, waar onder andere de toewijzing van de allocaties, de afstemming, de verwerking van de gridfees en de rapportage behandeld worden, vergt de omschakeling naar MIG6 (*) aanzienlijke veranderingen. De uitvoering ervan omvat een reeks stappen: oprichting van blauwdrukken, het definiëren van testen, het valideren van ontwikkelingen. Dit alles gebeurt gefaseerd en in verschillende iteraties.

 

De complexiteit van het onderwerp vereist een actieve en grondige kennis van en een operationele ervaring met de huidige marktprocessen, aangevuld met een goed begrip van de invloed van MIG6 op deze processen. Wij vonden bij LAVA hiervoor de gewenste ondersteuning.

 

LAVA heeft bijgedragen tot de verwezenlijking van onze doelstellingen binnen het strakke schema dat de projectplanning ons oplegde. Dankzij de snelle integratie van LAVA in onze gespecialiseerde teams, hebben we onze blauwdrukken vlot kunnen schrijven. De ondersteuning tijdens de ontwikkeling en validatietesten heeft het team toegelaten om op een agile wijze te werken in korte cycli, geïntegreerd in een globale planning.

 

In de marge, waren we in staat om, met de hulp van LAVA, bepaalde elementen van de waardeketen die specifieke aandacht zullen nodig hebben bij de overgang naar MIG6 te identifiëren en de nodige acties voor hun ontwikkeling voor te bereiden.

 

Olivier Langaskens Metering, Settlement & Reporting Manager bij ELECTRABEL ENGIE GROUP

(*) Opmerking LAVA: Protocol voor uitwisseling tussen de verschillende actoren in de elektriciteits- en aardgasmarkt in België (energieleveranciers, distributienetbeheerders, netbeheerders). Hierdoor wordt een centraal register van aansluitingen bijgehouden en ontvangen de betrokken partijen de nodige informatie (zoals bijvoorbeeld telgegevens).

VEB

Het Vlaams EnergieBedrijf migreert haar klantenbeheersysteem met de hulp van LAVA

Het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) organiseert de aankoop van gas en elektriciteit voor tal van publieke diensten. Zij is er in de voorbije jaren in geslaagd de energiekost van tal van overheidsinstellingen te verminderen. Bovendien moesten deze diensten niet langer een aanbesteding in de markt zetten en gaf het VEB hen budgetadvies op maat. Door de groei van de voorbije jaren barstte het oorspronkelijke klantenbeheersysteem uit haar voegen. Met de hulp van LAVA werd het gemigreerd naar een systeem van Haulogy.

LAVA stond het Vlaams EnergieBedrijf bij met het projectmanagement voor deze cruciale onderneming. LAVA stelde samen met het Vlaams EnergieBedrijf en de externe leveranciers, die bij deze migratie betrokken waren, het migratieplan op en nam de coördinatie voor de uitvoering op zich. LAVA stelde tevens het kwaliteitsplan op en coördineerde de testen.

Dankzij de constructieve medewerking van alle partijen die bij het project betrokken waren werd de migratie van de data met succes uitgevoerd en werden de timings gehaald. Midden in het migratiepoces implementeerden we trouwens nog een belangrijke nieuwe klant. Eind januari 2017 rolden de eerste facturen uit Haugazel, het nieuwe systeem. Het Vlaams EnergieBedrijf staat klaar voor de toekomst, klaar om nog meer overheidsinstellingen te ontzorgen in energieaankoop.

LAVA organiseerde op 27 april een fel gesmaakt event rond drones en slimme brillen

Herbeleef het LAVA event over drones en slimme brillen

België is klaar voor innovatieve toepassingen zoals drones en slimme brillen die als doel hebben kwaliteit van processen te verhogen en ze tegelijkertijd te vereenvoudigen. Dat bleek nogmaals uit de getuigenissen en keynotes op het LAVA event rond drones en slimme brillen. Ruim 40 deelnemers uit nutsbedrijven, field engineering, logistiek en productiebedrijven woonden de sessie bij in de Communicatieloft te Gent. Zij werden verwelkomd door Luc De Keyser, Managing Partner van LAVA.

Lieve Van Gijsel van Aetos Drones gaf een inspirerende uiteenzetting over de mogelijkheden van drones in de context van het verhogen van de kwaliteit van bedrijfsprocessen in een groot aantal sectoren. Drones vormen een extra paar ogen in de lucht, maar ook binnen in gebouwen, buizen en zelfs pijpleidingen. Ze optimaliseren technische inspecties en vergemakkelijken technisch onderhoud. Dankzij gespecialiseerde software maken drones zelf een eerste interpretatie van beelden. De sessie werd afgesloten met een live demonstratie van verschillende types drones. De deelnemers konden realtime zien hoe drones luchtfoto’s en filmpjes maakten van de omgeving.

Vervolgens gaf Peter Verstraeten van Proceedix een begeesterende lezing over de mogelijkheden van het inzetten van slimme brillen in productie en supply chain omgevingen. Er werd gefocust op het digitaliseren van werkinstructies en technische inspecties. Verschillende types van slimme brillen werden gedemonstreerd. Tot slot konden de aanwezigen luisteren naar de getuigenis van Guy Slagmulder, CEO van Ardovlam, die een concrete toepassing van slimme brillen bij het installeren van branddetectiecentrales in zijn bedrijf toelichtte.

LAVA kan terugblikken op een meer dan geslaagde editie.

 

Download presentatie Lieve Van Gijsel

Download presentatie Peter Verstraeten

 

LAVA & VMA

VMA versterkt haar strategische marktpositie

LAVA helpt VMA bij het clusteren van vier elektrotechnische dienstverleners om zijn marktpositie te verstevigen

Technologie evolueert snel en beïnvloedt wereldwijd vele bedrijven en markten. Bedrijven die zich niet aanpassen verdwijnen uiteindelijk uit de markt, hetzij door een langzame dood of een overname. In de afgelopen jaren heeft deze evolutie veel grote elektrotechnische service providers aangezet om hun strategie te veranderen en te evolueren naar totaalaanbieders.

CFE, een van de grootste industriële groepen in België met meerdere technische dienstverleners, begreep dit spel als geen ander.

Onder impuls van dochterbedrijf VMA, besliste CFE om zijn marktpositie in elektrotechnische dienstverlening te versterken door de vier juridische entiteiten Nizet, Vanderhoydoncks, VMA en VMA West te clusteren. Het doel van de clustering is het omvormen van vier elektrotechnische dienstverleners tot één sterke aanbieder van totaaloplossingen met een structuur die regionale en internationale groei en een positionering als één van de marktleiders ondersteunt.

Opdat deze cluster een ​​succes zou worden, zou één team opgericht worden, één gedeelde strategie, één duidelijk uitvoeringsplan en één sterk draagvlak. Vaak wordt één of meer van deze componenten vergeten of verwaarloosd waardoor prestaties en resultaten beneden de verwachtingen blijven. Guy Wynendaele, algemeen directeur van VMA, en CFE (de holding achter VMA) begrepen heel goed dat een strategie maar even succesvol is als de uitvoering ervan en riep de hulp in van LAVA om dit succes mee te garanderen.

Zodra de visie vertaald was in duidelijke strategische doelstellingen, volgden tien intense weken om “de VMA Cluster” te bouwen, een gezamenlijke inspanning van de vier entiteiten en LAVA.

LAVA interviewde werknemers, voerde organisatiescans en begeleidde meerdere workshops met een selectie van mensen van elk bedrijf om de VMA Cluster te definiëren. Samen definieerden we een gemeenschappelijke strategie, organisatiestructuur, missie, cultuur en uitvoeringsplan om het vooropgestelde doel te bereiken, ondersteund door het senior management.

Deelnemers aan de workshops werden uitgenodigd om ideeën, verwachtingen en zorgen te delen. Door diverse teambuilding oefeningen en een intensieve samenwerking werd een gealigneerd en hecht management team gebouwd, op basis van wederzijds vertrouwen en openheid, vol zin en energie om hun strategie uit te voeren.

In het komende jaar blijft LAVA de VMA Cluster ondersteunen bij de uitvoering van het operationeel plan om de vooropgestelde doelen tijdig en duurzaam te behalen. LAVA volgt de voortgang op en begeleidt VMA Cluster om de nieuwe visie in de hele organisatie te laten leven. Er breken interessante tijden aan.

Laat LAVA u inspireren op www.lava-consulting.be.

Volg de VMA Cluster op www.vma.be.